Mitsubishi-plc-FX3U
By admin
0 Comments
Sep 11th, 2021
Mitsubishi plc FX3U     ขนาดของการควบคุมของ plc fx3u  16/32/48/64/128 จุด cc-link, anywire bitty series ใช้รีโมท i/o ใช้ได้ 384 จุด FX3U เป็น micro...
plc fx3u ราคา
By admin
0 Comments
May 12th, 2015
plc fx3u ล่าสุดจาก Mitsubishi plc ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถควบคุม 384 I/O ซึ่งมีหน่วยความจำในตัวมากขึ้น  ซีพียูที่เร็วขึ้น และมีฟังก์ชั่นที่พิเศษมากกว่ารุ่นก่อนๆ มีระบบเน็ตเวิร์คที่เร็วและทันสมัย ซึ่งมีหลายรุ่นด้วยกัน plc fx3u-16mr/es, plc fx3u-32mr/es, plc fx3u-64mr/es, plc fx3u-80mr/es,...
Call Now Button