delivery

Nov 7th, 2013

การจัดส่งอะไหล่ไฟฟ้าถึงมือลูกค้า

1. ลูกค้าสะดวกมารับของเอง สามารถเข้ามาพบที่บริษัทฯ ได้เลย

2. ลูกค้าให้ทางเราจัดส่ง และบริษัทลูกค้าอยู่ในโซนปริมณฑล ทางเรามีรถรับส่งถึงที่

3. ลูกค้าให้ทางเราจัดส่ง และลูกค้าอยู่ตจว. ทางเราส่งทางขนส่ง หรือทางไปรษณีย์

Deliverry

Call Now Button