Mitsubishi-servo-group
By admin
0 Comments
Oct 28th, 2021
ตัวอย่างการต่อ multiple servo amplifier ของ mitsubishi ตัวอย่างการนำไปใช้คอนโทรลหลายแกน หลายจุด ในเครื่องจักร จะเป็นไปตามรูปตัวอย่าง สามารถสอบถาม ราคา Mitsubishi servo ทุกรุ่น ได้จากทางฟาร์อีส อินเตอร์ ซัพพลาย โทร 0863184006 หรือไลน์ไอดี @fareastsupply
Call Now Button