อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับ-FX3S
By admin
0 Comments
Sep 4th, 2021
อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับ FX3S ส่วนจอแสดงผล GOT2000/GOT1000 เครื่องเขียนโปรแกรมแบบพกพา FX-30P สายเคเบิ้ลสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ MR-J3USBCBL3M, GT09-C30USB-5P เครื่องแปลงสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ FX-232AWC-H ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม GX works2     สามารถสอบถามราคา plc mitsubishi  ได้จากทางฟาร์อีส อินเตอร์ ซัพพลาย...
plc q series, plc q series mitsubishi
By admin
0 Comments
May 9th, 2015
plc q series Mitsubishi เป็น PLC แบบ Module ซึ่งจะประกอบด้วยหลายส่วนประกอบรวมกัน ซึ่งจะประกอบไปด้วย CPU Module, Power supply, Base unit, Input Module, Output Module, Connection cable...
Call Now Button