Mitsubishi-mr-j2-specifications-02
By admin
0 Comments
Nov 4th, 2021
สเปค ความแตกต่างระหว่านรุ่นต่างๆ mitsubishi servo amplifier MR-J2 ในแต่ละรุ่นของ mitsubishi mr-j2-10c, mr-j2-20c, mr-j2-40c, mr-j2-60c, mr-j2-70c, mr-j2-100c, mr-j2-200c, mr-j2-350c  จะมีรายละเอียดความแตกต่าง ในสเปคของแต่ละขนาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ตามตารางนี้ครับ   สามารถสอบถาม ราคา...
recommend-wire-mr-j2
By admin
0 Comments
Nov 2nd, 2021
ขนาดสายไฟที่เหมาะกับ mitsubishi mr-j2 ในการเดินสายใช้งาน servo amplifier ของ mitsubishi ในรุ่น MR-J2-10C, MR-J2-20C, MR-J2-40C, MR-J2-60C, MR-J2-70C, MR-J2-100C, MR-J2-200C, MR-J2-350C สามารถสอบถาม ราคา Mitsubishi mr-j2 ทุกรุ่น ...
mr-j2-200c-connect-motor
By admin
0 Comments
Oct 25th, 2021
mitsubishi MR-J2-200C ใช้กับ servo motor รุ่นใดบ้าง เซอร์โวมอเตอร์ ที่สามารถใช้งานกับ mr-j2-200c ได้แก่รุ่น mitsubishi HC-SF121, HC-SF201, HC-SF152, HC-SF153, HC-SF202, HC-SF203, HC-RF103, HC-RF153, HC-RF152 สามารถสอบถาม ราคา...
cable-for-mr-j2-c
By admin
0 Comments
Oct 20th, 2021
รุ่นของสายเคเบิ้ลสำหรับ mitsubishi mr-j2-c สำหรับ mitsubishi servo amplifier mr-j2-10c, mr-j2-20c, mr-j2-40c, mr-j2-60c, mr-j2-70c, mr-j2-100c, mr-j2-200c, mr-j2-350c จะมีสาย cable ที่เป็นส่วนประกอบในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น encoder, bus, Communication...
Call Now Button