inverter-fr-f740-720pj
By admin
0 Comments
Dec 16th, 2021
ความหมายของรหัส inverter mitsubishi FR-F740 และ FR-F720 ในรหัสรุ่นของ inverter ของ mitsubishi จะมีการบอกความหมาย รุ่นของ FR-F740PJ และ FR-F720PJ   โดยมีรุ่นย่อย เรียงตามขนาด kw ตามนี้ FR-F720PJ-0.4K, FR-F720PJ-0.75K,...
inverter mitsubishi ราคา
By admin
0 Comments
May 13th, 2015
อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่ง Mitsubishi เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูง และมีคุณภาพในการทำงานที่ยาวนาน มีเสถียรภาพในการทำงานสูง ซึ่งมีหลายรุ่นด้วยกันตั้งแต่ขนาดเล็ก (ควบคุมมอเตอร์ ขนาดเล็ก) จนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งก็จะมีรุ่น inverter mitsubishi FR-D700, FR-E700, FR-F700, FR-A700 หากโรงงานใด ที่ต้องการใช้ หรือต้องการทราบราคา...
Call Now Button