By admin
0 Comments
Nov 17th, 2020
จำหน่ายและนำเข้า HG-KR73BK และอะไหล่ไฟฟ้าเครื่องจักรประเภท Automation สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับเซอร์โวมอเตอร์และการใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นการรวมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) เข้ากับวงจรควบคุม โดยความแตกต่างที่สำคัญของเซอร์โวมอเตอร์กับมอเตอร์แบบอื่น ๆ คือเซอร์โวมอเตอร์จะรู้ตำแหน่งที่ตัวเองอยู่ และสั่งเปลี่ยนตำแหน่งโดยการเปลี่ยนองศาได้ นิยมใช้งานในเครื่องบินบังคับ เรือบังคับ โดยใช้กำหนดทิศทางของหางเสือเป็นองศา การเลือกใช้งานเซอร์โวมอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์(ส่วนใหญ่)ใช้แรงดันไฟฟ้า...
Call Now Button