mitsubishi-HC-UF
By admin
0 Comments
Oct 29th, 2021
mitsubishi servo motor (เซอร์โวมอเตอร์) ที่ใช้ได้กับ servo amplifier MR-J2-20C servo amplifier ขนาดเล็กในรุ่น mr-j2-20c จะมีมอเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ 3 รุ่นดังนี้ Mitsubishi HC-MF23, HA-FF23, HC-UF23 สามารถสอบถาม ราคา Mitsubishi...
Call Now Button