By admin
0 Comments
Sep 23rd, 2021
Mitsubishi HC-KFS specifications สเปคต่างๆ ตามตารางของ servo motor (เซอร์โวมอเตอร์) เพื่อนำไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้งานสำหรับซีรีย์ HC-KFS ดังรายชื่อรุ่นตามนี้  mitsubishi HC-KFS053, HC-KFS13, HC-KFS23, HC-KFS43, HC-KFS46, HC-KFS410 ซึ่งงานที่ใช้มอเตอร์ประเภทนี้จะเป็นพวกงาน Belt drive, Robots,...
Call Now Button