โมดูล-plc
By admin
0 Comments
Sep 9th, 2021
Mitsubishi PLC Module รายละเอียดโมดูล ต่างๆของ PLC โมดูล I/O เป็นส่วนขยายของ PLC สำหรับต่ออินพุต และเอาท์พุตเพิ่ม โมดูลแหล่งจ่ายไฟ เป็นส่วนขยายของ PLC สำหรับในกรณีแหล่งจ่ายไฟไม่เพียงพอ โมดูล Intelligent function เป็นส่วนขยายของ PLC สำหรับฟังก์ชั่นพิเศษ...
Call Now Button