By admin
0 Comments
Mar 11th, 2014
ใครที่คิดจะกำลังสร้างเครื่องจักร หรือมีโปรเจคที่ต้องใช้ PLC กำลังชั่งใจว่าจะใช้ PLC มือหนึ่ง หรือใช้ plc มือสอง ดี เพราะ ราคา plc มือสอง มั่นชั่งยั่วยวนใจหรือเกิน แต่ plc มือสอง ก็มีความเสี่ยงไหนจะเรื่องอายุการใช้งานที่อาจจะใช้ได้สั้นมาก, ไหนจะเรื่องการรับประกันที่สั้นด้วยเช่นกัน หรืออาจจะจะไม่ได้รับประกันก็ยังมี ซึ่งปัญหาการถูกใช้งานมายาวนานของ...
Call Now Button