mitsubishi-MR-J2-350C
By admin
0 Comments
Oct 14th, 2021
servo motor ที่ใช้ได้กับ MR-J2-350C โดย เซอร์โว มอเตอร์ ที่เหมาะสม ที่สามารถใช้ได้กับ mitsubishi servo amplifier mr-j2-350c  โดยจะเป็น mitsubishi servo motor HC-SF301, HC-SF352, HC-SF353, HC-RF203, HC-UF202...
Call Now Button