By admin
0 Comments
Oct 6th, 2021
Mitsubishi fx1n Specification คร่าวๆ เพื่อนำไปประกอบการใช้งาน ซึ่ง FX1N เป็น plc รุ่นเก่า อยู่ในเครื่องจักรเก่า มีสเปคโดยรวมตามตารางด้านล่างนี้ โดยมีรุ่นต่างๆ ดังนี้ FX1N-14MR, FX1N-24MR, FX1N-40MR, FX1N-60MR     สามารถสอบถาม ราคา mitsubishi...
Call Now Button