By admin
0 Comments
Oct 13th, 2021
รูปการต่อคอมพิวเตอร์กับ servo amplifier การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ และ servo amlifier เพื่อแก้ไขพารามิเตอร์ หรือปรับแต่ง มีวิธีการใช้งานที่ไม่ยาก ดังรูปที่แสดงให้ด้านล่างนี้ครับ   สามารถสอบถาม ราคา Mitsubishi servo  ได้จากทางฟาร์อีส อินเตอร์ ซัพพลาย โทร 0863184006 หรือไลน์ไอดี...
Call Now Button