Mitsubishi FX3U Main Units มีรุ่นอะไรบ้าง

By admin
In plc
Oct 3rd, 2021
0 Comments
96 Views

Mitsubishi FX3U Main Units

FX3U มีทั้งรุ่นที่เป็น AC supply และ DC Supply

และ output เป็น Relay หรือ transistor

Mitsubishi-FX3u-main-units

โดยแยกตามรุ่นดังนี้

FX3U-16MR/ES
FX3U-16MT/ES
FX3U-16MT/ESS
FX3U-16MR/DS
FX3U-16MT/DS
FX3U-16MT/DSS

FX3U-48MR/ES
FX3U-48MT/ES
FX3U-48MT/ESS
FX3U-48MR/DS
FX3U-48MT/DS
FX3U-48MT/DSS

FX3U-80MR/ES
FX3U-80MT/ES
FX3U-80MT/ESS
FX3U-80MR/DS
FX3U-80MT/DS
FX3U-80MT/DSS

FX3U-32MR/ES
FX3U-32MT/ES
FX3U-32MT/ESS
FX3U-32MR/DS
FX3U-32MT/DS
FX3U-32MT/DSS

FX3U-32MR/UA1

FX3U-32MS/ES

FX3U-64MR/ES
FX3U-64MT/ES
FX3U-64MT/ESS
FX3U-64MR/DS
FX3U-64MT/DS
FX3U-64MT/DSS

FX3U-64MR/UA1
FX3U-64MS/ES

FX3U-128MR/ES
FX3U-128MT/ES
FX3U-128MT/ESS

สามารถสอบถาม ราคา mitsubishi fx3u ได้จากทางฟาร์อีส อินเตอร์ ซัพพลาย โทร 0863184006 หรือไลน์ไอดี @fareastsupply

About "" Has 266 Posts

บริษัท ฟาร์อีส อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ผู้นำเข้าจำหน่ายอะไหล่ไฟฟ้า ออโตเมชั่น ไม่ว่าจะเป็น PLC, Servo, Inverter, Sensor, Controller, Heater สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ฝ่ายขาย 086-318 4006 หรือแอดไลน์ไอดีสอบถาม @fareastsupply

Comments are closed.

Call Now Button